Zwroty

Zapewniamy możliwość rezygnacji z zakupionego towaru przez osoby dokonujące zakupów w naszym sklepie – zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców korzystających z uprawnień przysługujących konsumentom. Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy zakupu w ciągu 14 dni od momentu odbioru przesyłki, bez konieczności podawania przyczyny takiej decyzji.

Chcemy jednak zwrócić uwagę, że nie dotyczy to produktów stworzonych na specjalne zamówienie lub dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta. Ta zasada wynika z art. 38 pkt 3 Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r.

Definiujemy konsumenta jako osobę fizyczną, która dokonuje zakupu niepowiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Z kolei przedsiębiorcą korzystającym z praw konsumenta uznajemy osobę fizyczną, która kupuje towar bezpośrednio związany z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadający charakteru profesjonalnego, co jest zgodne z zapisami ustawowymi dotyczącymi CEIDG.

W celu odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji, korzystając z dowolnej formy komunikacji: pisemnej czy elektronicznej. Dane kontaktowe do tego celu to: Laser Empire, ul. Żyrardowska, nr 59 lok. 22, 82-300 Elbląg, email: sklep@prezentzgrawerem.com. Nie jest wymagane stosowanie wzorcowego formularza odstąpienia od umowy, lecz jego użycie może ułatwić i przyspieszyć proces.

Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie informacji przed jego upływem. Po otrzymaniu od Państwa informacji o odstąpieniu, zobowiązujemy się do zwrotu wszystkich dokonanych płatności, włącznie z kosztami dostawy, przy czym zwrot wykonamy przy użyciu takiej samej metody płatności, jaką Państwo wybrali, chyba że zgodzicie się Państwo na inną opcję. Operacja ta nie będzie wiązała się z żadnymi dodatkowymi kosztami po Waszej stronie.

Produkt należy odesłać na adres naszej firmy: Laser Empire, ul. Żyrardowska, nr 59 lok. 22, 82-300 Elbląg, w terminie do 14 dni od dnia, w którym poinformowaliście nas o odstąpieniu od umowy. Decydujące dla zachowania terminu jest wysłanie towaru przed jego upływem.

Pokrywacie Państwo koszt odesłania produktu. 

Odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza niezbędne działania do oceny jego charakteru, właściwości i funkcjonowania, spoczywa na Państwu.

Formularz zwrotu produktu:

  1. Format .docx
  2. Format .pdf