Reklamacje

W Laser Empire zawsze dążymy do zapewnienia najwyższej jakości produktów, ale jeśli jednak zauważą Państwo jakiekolwiek niezgodności lub wady, nasza polityka reklamacyjna ma na celu szybkie i skuteczne rozwiązanie problemu. Oto kluczowe informacje dotyczące procesu składania reklamacji w naszym sklepie:

Dla przedsiębiorców:

W przypadku naszych klientów biznesowych, odpowiedzialność za wszelkie wady zakupionych produktów regulują przepisy zawarte w art. 556 Kodeksu cywilnego oraz w kolejnych artykułach tego kodeksu.

Dla konsumentów i przedsiębiorców na prawach konsumenta:

Osoby fizyczne dokonujące zakupów dla celów niezwiązanych z działalnością zawodową lub gospodarczą, a także przedsiębiorcy, którzy w określonych sytuacjach korzystają z praw przysługujących konsumentom, mogą liczyć na ochronę zgodnie z rozdziałem 5a ustawy o prawach konsumenta.

Definicje:

  • Konsument to każda osoba fizyczna realizująca zakup w naszym sklepie w celach prywatnych, niepowiązanych z jej działalnością zawodową czy biznesową.
  • Przedsiębiorca na prawach konsumenta to osoba fizyczna dokonująca zakupu związanego z własną działalnością gospodarczą, jednak nie posiadająca charakteru profesjonalnego w świetle tej umowy, co jest dodatkowo potwierdzone w CEIDG.
  • Przedsiębiorca to każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nabywa produkty w ramach własnej działalności gospodarczej lub zawodowej.

Jak zgłosić reklamację?

Reklamację można złożyć za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub e-mail, kierując swoje zgłoszenie na adres naszej siedziby: Laser Empire, ul. Żyrardowska, nr 59 lok. 22, 82-300 Elbląg, lub mailowo: sklep@prezentzgrawerem.com. Chociaż nie jest wymagane korzystanie z wzoru formularza reklamacyjnego dostępnego na naszej stronie, jego użycie może ułatwić proces. W reklamacji prosimy o podanie co najmniej podstawowych danych kontaktowych, informacji o dacie zakupu oraz szczegółowy opis problemu i oczekiwane rozwiązanie.

Proces rozpatrywania reklamacji:

Naszym celem jest rozpatrzenie wszystkich reklamacji niezwłocznie, jednak gwarantujemy, że stanie się to nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia. Brak odpowiedzi w tym okresie oznacza, że uznaliśmy reklamację za zasadną, w przypadku zgłoszeń od konsumentów i przedsiębiorców korzystających z praw konsumenta.

Mamy nadzieję, że te wytyczne pomogą w łatwym i szybkim rozwiązaniu wszelkich ewentualnych problemów związanych z zakupami w naszym sklepie.